I VÄSTERVIK YTTRE SKÄRGÅRD 

Historiskt riktmärke

Det var på Krokö, tvärs över Idösund som lotshemman låg innan den flyttades till Idö på 1600-talet. Innan lotsarnas tid fungerade båkarna som riktmärken för de förbiseglande skeppen, men endast ett fåtal hade öppna eldar som vägledning efter att mörkret sänkt sig. Ett av dessa riktmärken var Spårö båk på Spårö, nästa ö efter Krokö i västlig riktning. I en hjälpskatte-längd från 1599 kan man läsa sig till att styremannen Oluf boende på Krokö ägde sju kor, ett sto, ett föl och en flock får och getter. Det bergiga Krokö kunde inte erbjuda bete till så många djur, varför de måste ha betat även på Idö. Allt talar för att det var år 1601 som Oluf flyttade till Idö, som också blev den nya lotsplatsen. På Idö byggde man senare lotsutkiken på öns östra sida. Nästa lotsutkik byggdes på Städsholmen i norr och vid Kråkelund i söder.

Uppdragen båt