MED RESPEKT FÖR NATUREN

Fågel- och sälskydd

Under fortplantningen är sälarnas och fåglarnas boplatser och revir är skyddade genom tillträdesförbud på vissa öar i Tjust skärgård. Fågelskyddet innebär att man måste hålla sig minst 100 meter från land. Perioden för tillträdesförbudet kan variera från område till område. Den mest vanliga angivna tiden är från 1 april fram till 15 juli, men kan vara förlängt på grund av senhäckande arter. Tillträdesförbud där exempelvis havsörnen häckar gäller från 1 januari till 31 augusti. Skyltarna som påvisar tilträdesförbudet är gula och skyltar med förlängd skyddstid har ett rött fält, lätt att upptäcka även på långt håll.

Uppdragen båt